Zalety nowoczesnych materiałów POS

EkspozytoryMateriały POS znajdują szerokie i różnorodne zastosowanie głównie ze względu na swoje właściwości. Różnorodne ekspozytory POS są nie tylko szybkie do wykonania, ale również praktyczne, lekkie i pozwalające na odpowiednie przystosowanie do specyfiki przestrzeni, w której mają się znajdować. Są przeznaczone przede wszystkim dla klientów realizujących czasowe akcje promocyjne, którzy dysponują ograniczonym budżetem na produkcję materiałów POS.

Główne zalety materiałów POS

Jak już zostało wspomniane, kluczową zaletą ekspozytorów POS jest możliwość ich taniego wykonania, co wiąże się z faktem stosunkowo niskich cen surowca, jak i całego procesu produkcyjnego. Dzięki temu różne firmy mogą pozwolić sobie na zastosowanie takiego rozwiązania. Nie mniej ważną korzyścią jest również szybki czas realizacji produkcji. Tekturowe materiały ekspozycyjne mogą być niekiedy wykonane nawet w ciągu kilku dni.

Oprócz oszczędności czasu i pieniędzy do zalet ekspozytorów POS należy doliczyć również względy ekologiczne. Tektura jest materiałem całkowicie przetwarzalnym, a jednocześnie nadaje się do bezproblemowej i nieszkodliwej utylizacji.

Ekspozytory POS, chociaż przeznaczone są przede wszystkim do czasowych akcji promocyjnych, cechują się stosunkowo dobrą wytrzymałością i trwałością. Oczywiście ze względu na specyfikę materiału, jakim jest tektura, nie powinny być eksponowane na zewnątrz. Narażone na czynniki atmosferyczne mogą szybko stracić swoje walory reprezentacyjne. Nie mniej jednak w przypadku krótkoterminowych akcji sprawdzają się doskonale i do takich celów głównie są wykorzystywane. Różnorodne stojaki reklamowe czy ekspozycyjne głównie produkowane są w określonym celu, mają odgórnie wyznaczoną misję ograniczoną w czasie, który najczęściej nie jest długi. Zazwyczaj służą do jednej kampanii reklamowej, ponieważ podczas następnej zwykle zmieniana jest koncepcja przeprowadzanych działań, a więc pojawia się zapotrzebowanie na zastosowanie innych materiałów POS.